Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chrpová, Diana, Ing. Mgr., Ph.D.


- členka výboru SNT ČAS


Vzdělání:

Po maturitě na gymnáziu v roce 1988 absolvovala obor učitelství matematiky a chemie na Pedagogické fakultě UK v Praze.
Obor Dietní sestra absolvovala v roce 1997 na SZŠ Školská v Praze jako pomaturitní kvalifikační studium. Poté absolvovala PSS Poruchy výživy a výměny látek v NCO NZO Brno.
Vystudovala také obor Kvalita a bezpečnost potravin na VŠCHT v Praze (2009) a tamtéž obhájila disertační práci (2017).

Profese:

Nutriční terapeut se specializací, potravinářský chemik a učitelka chemie a matematiky

Pracoviště:

Vedoucí oborů Diplomovaný nutriční terapeut a Nutriční asistent a Zdravotnické lyceum na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole 5. května v Praze.
Od roku 1998 zde působí nejprve jako řadová odborná vyučující nutričních odborných předmětů jako je výživa, léčebná výživa, nutriční a dietologická praxe, včetně chemie, biochemie a potravinářské chemie, matematiky.
Externě působí na VŠCHT Praha a 1. LF UK.

Další členství:

SKVIMP ČLS JEP
Společnost pro výživu
členka pracovní skupiny MZ pro nelékařská zdravotnická povolání
předsedkyně celorepublikové oborové komise DNT a NA

Další aktivity:

přednášková a publikační aktivita, nutriční osvěta

Zájmy:

sport, cestování.